Moll Flanders (Wordsworth Classics)

Moll Flanders - Daniel Defoe Da se Moll nije pokajala, čovjek bi pomislio da je Defoe žena.